Dầu Hấp Nourishing Mask Macadamia And Collagen 1000Ml

Dầu Hấp Nourishing Mask Macadamia And Collagen 1000Ml

Thương hiệu RR Line

359.000,0

Thanh toán ngay

Dầu Hấp Nourishing Mask Macadamia And Collagen 1000Ml

Sản phẩm lý tưởng dành cho tóc hư tổn nặng,
Có tác dụng nuôi dưỡng, cấp nước và gỡ rối hiệu quả,
Nuôi dưỡng sâu thân tócSản phẩm lý tưởng dành cho tóc hư tổn nặng, có tác dụng nuôi dưỡng, cấp nước và gỡ rối hiệu quả, nuôi dưỡng sâu thân tóc